Aiamaja paigaldamine

Enamus meie poolt pakutavaid puidust aiamajasid on võimalik väga lihtsalt kokku panna. Tavaliselt võtab kokkupanek aega 1 – 3 päeva sõltuvalt varasematest kogemsutes, oskustest ja majamudeli suurusest. Aiamaja kokkupanekuks on vajalik on vähemalt 2 inimest, tööriistad ja paigalduse juhend.

Enne maja ostu ja kokkupaneku algust, palun veendu, et sinu poolt valitud asukohta on lubatud püstitada aiamaja. Vajadusel konsulteeri kohaliku omavalitsuse ja naabritega. Ja on äärmiselt oluline, et maja püstitatakse tasasele ja kindlale pinnale.

Enamus mudelite puhul on majaga kaasas üldine aiamaja paigaldamise juhend, kus on kirjas kõik aiamaja püstitamiseks vajaminevad olulisemad punktid. Lisaks sellele on kõigi majadega kaasas ka mudelispetsiifiline detailne toote kirjeldus. Majadega on kaasas ka kõik vajaminevad detailid, k.a. kinnitusvahendid. Kui teil peaks tekkima küsimusi, siis võtke meiega julgelt ühendust.