Üld- ja ostutingimused

Ostutingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

 • 1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna aiamaja24.ee (edaspidi Aiamaja24 e-pood) omanik Hansa24 Group OÜ vahel Aiamaja24 e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 • 1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Aiamaja24 e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 • 1.3 Hansa24 Group OÜ on õigustatud Aiamaja24 e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.aiamaja24.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.aiamaja24.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Hansa24 Group OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

 • 2.1 Aiamaja24 e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.
 • 2.2 Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

3. Tellimuse vormistamine

 • 3.1 Toote tellimiseks peate täitma vajalikud lahtrid vastava toote lehel, lisama vajadusel teie kommentaarid ja lisasoovid ning vajutama nuppu “Saada” või saatma oma tellimuse vabas vormis e-maili teel info@aiamaja24.ee. Hansa24 Group OÜ saadab teile e-maili teel hinnapakkumise ja võimalikult täpse tarneaja. Pakkumise tingimuste ja tarneaja sobivuse korral väljastame arve.
 • 3.2 Olge tellija andmete lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie tellimuse kiire ja häireteta täitmine.
 • 3.3 Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Hansa24 Group OÜ arvelduskontole.
 • 3.4 E-poes sooritatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel (E-R kl 9.00-17.00). Kui tellimuse esitamise aeg jääb hiljemaks kui reedel kl 16:00, toimub tellimuse vormistamine järgneval esmaspäeval.

4. Muud tingimused

 • 4.1 Kõiki Aiamaja24 e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus Hansa24 Group OÜ-le teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
 • 4.2 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 • 4.3 Teie ja Hansa24 Group OÜ vahel seoses Aiamaja24 e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

5. Lahtiütlemine

 • 5.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
 • 5.2 Hansa24 Group OÜ jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu. Antud juhul jätab Hansa24 Group OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.
 • 5.3 Hansa24 Group OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 3000 EUR’i maksev aiamaja on järsku müügis 300 EUR’iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)
 • 5.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud.